2018

TASADOF – Duble
10

TASADOF – Duble

Nov. 22, 2018

TASADOF – Duble

قدیر آدالی یک سرکمیسر وظیفه در مدیریت جرم های امنیتی برنامه ریزی شده استانبول استدر حالیکه زندگی خوشی با خانواده دارد در یک حمله ی تروریستی همسر ...
BAZIHAYE MOGHADAS-DUBLE
8.1

BAZIHAYE MOGHADAS-DUBLE

«سرتاژ سینگ» پلیس شهر بمبئی می باشد و بعد از اینکه در مورد رییس گانگستر شهر Gaitonde گزارشی دریافت می کند، در رابطه با او مشکلات و درگیری هایی ...
GORG-DUBLE
7.4

GORG-DUBLE

May. 25, 2020

GORG-DUBLE

اتفاقات این مینی سریال در مرزهای ترکیه در سال 2014 رخ میدهد. جایی که دولت با یکی از خطرناک ترین تهدیدات تاریخ مواجه می شود و تیمی از کماندوهای ...
Shekastan Hamzaman Bist Ostokhan
6.9

Shekastan Hamzaman Bist Ostokhan

Azim (played by Mohsen Tanabandeh) is an Afghan refugee working in the Tehran municipality to help his mother and brother Farooq’s family ...
Katyusha
4.2

Katyusha

Sep. 27, 2018

Katyusha

Khalil known as Khalil Katyusha who is a religious guy and member of Basidj is forced to spend couple of days with Arshia the lousy rich boy. The ...
The Redtails
3.8

The Redtails

Aug. 01, 2018

The Redtails

Two youngsters Bahman and Nader who must go to the military service and are searching for a way to escape from that meet each other and become ...
Meryem

Meryem

Mar. 01, 2018

Meryem

In the aftermath of an accident, a naive girl finds herself torn between an unscrupulous prosecutor and a vindictive plaintiff.